top of page
Anchor 1

Artistico nuostatai

PERKLAUSOS DATA IR VIETA

ARTISTICO perklausa vyks Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje (Kosciuškos g. 13, Vilnius) 2017 m. birželio 4 d. 12 val. 

Dėmesio! Negalintiems atvykti į perklausą birželio 4 dieną leidžiama atsiųsti aukštos kokybės video įrašą.

 

1. PERKLAUSOS SĄLYGOS

1.1. Perklausoje kviečiami dalyvauti visi turintys Lietuvos pilietybę arba nuolat Lietuvoje gyvenantys ir besimokantys ar studijuojantys styginių instrumentų atlikėjai.

1.2. Amžiaus limitas - atlikėjai iki 28 metų amžiaus.

1.3. Perklausą sudaro vienas turas. Į ARTISTICO ansamblį bus atrenkami ne daugiau kaip 12 dalyvių.

1.4. Perklausos programa:

Laisva programa iki 8 min. (pageidautina rinktis skirtingų stilių bei epochų kūrinius, kurie visapusiškai atskleistų konkurso dalyvio muzikinius bei techninius gebėjimus).

1.5. Koncertmeisteriu perklausos metu dalyviai rūpinasi patys.

1.6. Perklausa yra vieša.

1.7. Dalyvių eilės tvarką nustato organizatoriai.

1.8. Atrinkti dalyviai įsipareigoja neatlyginamai dalyvauti visuose numatytuose projekto "ARTISTICO" renginiuose.

1.9. Baigiamieji bei organizuojami koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitais būdais, įrašomi į garso, vaizdo ar kino juostas, plokšteles, kompaktines kasetes, kompaktines plokšteles, kitas informacijos laikmenas be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.

 

2. VERTINIMAS

2.1. Dalyvių pasirodymą vertina konkurso žiuri.

2.2. Žiuri sudaro projekto meno vadovai Dalia Dėdinskaitė ir Gleb Pyšniak (gali būti ir papildomų žiuri narių).

2.3. Žiuri sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

 

3. PROJEKTO PRIZAS

Ryškiausiam ARTISTICO projekto dalyviui bus skirta 1000 EUR premija. Premija gali būti dalinama. Ryškiausią dalyvį išrinks projekto meno vadovai bei specialiai sudaryta komisija - koncertų organizatoriai bei kviestiniai koncertų svečiai.

 

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Kelionės, nakvynės bei maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

4.2. Dalyvio mokestis* 20 eurų.

 

Dalyvio mokestis turi būti pervestas į žemiau nurodytą sąskaitą:

Įmonės pavadinimas: VšĮ „Ars Lituanica“

Įmonės kodas: 303224736

Banko pavadinimas: Swedbank

Sąskaitos Nr.: LT767300010138285477

Darant pavedimą būtina nurodyti dalyvio vardą ir pavardę.

*Dalyvio mokestis negrąžinamas

Esant sudėtingai finansinei situacijai, pateikiant raštišką motyvaciją,  dalyviui gali būti suteiktas atleidimas nuo dalyvio mokesčio.

 

4.3. Perklausos dalyvio paraiška priimama užpildžius paraiškos formą (paraiškos formą galima rasti čia) ir nusiuntus ją su visais privalomais dokumentais el. paštu arslituanica@gmail.com vėliausiai iki 2017 metų birželio 1 dienos.

 

Privalomi dokumentai:

a) paso kopija (pagrindinis puslapis su nuotrauka);

b) užpildyta dalyvio anketa;

c) kokybiška nuotrauka;

d) kūrybinio gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae);

e) dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

 

4.4. Dalyvių skaičius gali būti ribojamas. Tokiu atveju į dalyvių sąrašą pateks tie kandidatai, kurie visus reikiamus dokumentus pristatys anksčiau (kandidatams, kurių paraiškos nebus priimtos, dalyvio mokestis bus grąžintas, atskaičiavus pervedimo išlaidas).

4.5. Pranešimą apie patvirtintą registraciją dalyviai gaus per dvi dienas po paraiškos pateikimo.

Projekto organizatorius VšĮ „Ars Lituanica“

Informacija internete: www.arslituanica.lt

Kontaktai: arslituanica@gmail.com *

*Turėdami klausimų rašykite šiuo el. paštu.

PARAIŠKOS FORMA

Anchor 2
Ars Lituanica_bw.jpg
bottom of page