top of page

II NACIONALINIS FORUMAS "ARS LITUANICA"

lapkričio 28 - gruodžio 4 d., Vilnius

 • Nacionalinis smuikininkų, altininkų ir violončelininkų konkursas vertingiems moderniems instrumentams laimėti

 • Modernių styginių instrumentų paroda, meistrų paskaita ir konsultacijos

 • Meistriškumo kursai

 • Koncertai

Anchor 1
Anchor 2

Nacionalinio Forumo „Ars Lituanica“ projekto pagrindiniai iniciatoriai - tarptautinį pripažinimą pelnę jaunieji muzikai violončelininkas Gleb Pyšniak bei smuikininkė Dalia Dėdinskaitė. Studijuodami pačioje klasikinės muzikos širdyje Vienoje, jie pasisėmė daug naudingos patirties bei informacijos ne tik apie atlikimo meną bei muzikavimo tradicijas, bet ir apie aukščiausio standarto muzikinių instrumentų svarbą, tobulinant savo grojimą bei siekiant klasikinės muzikos aukštumų.

Atkreipdami dėmesį į dabartinę muzikos instrumentų situaciją Lietuvoje, Dalia ir Glebas ilgai svarstė, kaip galėtų padėti Lietuvos jauniesiems muzikams visavertiškai tobulinti savo įgūdžius, kas yra labai sunku, neturint gerų, moderniai sutvarkytų muzikinių instrumentų, kurie Lietuvoje dažnam būna neprieinami finansiškai. Glebo Pyšniak ir Dalios Dėdinskaitės iniciatyva rasti meistrai - vienas žymiausių Vokietijos meistrų Wolfram Ries bei Lietuvos meistras Valdas Stravinskas, kurie sutiko prisidėti prie forumo ir skirti konkurso laureatams savo gamintus instrumentus, pristatyti instrumentus forumo parodoje bei pravesti nemokamą seminarą profesionaliems muzikams bei visiems tuo besidomintiems forumo svečiams.

Taip kilo idėja surengti Nacionalinį Forumą „Ars Lituanica“, kurio pagrindiniai tikslai yra atkreipti pirmiausia pačių muzikų, jų mokytojų bei tėvelių dėmesį į muzikinio instrumento svarbą lavinant muzikinius įgūdžius bei suteikti galimybę vieniems talentingiausių Lietuvos jaunųjų muzikų naudotis aukščiausios klasės styginiais instrumentais bei koncertuoti Lietuvoje.

Anchor 3

Konkurso nuostatai

II NACIONALINIO FORUMO „ARS LITUANICA“

SMUIKININKŲ, ALTININKŲ IR VIOLONČELININKŲ KONKURSAS

KONKURSO DATA IR VIETA

II Nacionalinio Forumo „Ars Lituanica“ smuikininkų, altininkų ir violončelininkų konkursas vyks Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje (Kosciuškos g. 13, Vilnius) 2016 m.lapkričio 28 – gruodžio 4 dienomis.

 

1. KONKURSO SĄLYGOS

1.1. Konkurse kviečiami dalyvauti visi turintys Lietuvos pilietybę arba nuolat Lietuvoje gyvenantys ir besimokantys ar studijuojantys smuikininkai, altininkai ir violončelininkai iki 23 metų amžiaus. Praėjusio I Nacionalinio Forumo „Ars Lituanica“ konkurso pagrindinių prizų laimėtojai gali dalyvauti II Nacionalinio Forumo konkurse, bet negali pretenduoti į pagrindinį konkurso prizą (turi praleisti mažiausiai vieną konkursą).

1.2. Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas*:

Saviraiškos ugdymo kategorija – muzikos mokyklų moksleiviai:

 • Smuikininkai:

  A grupė: iki 14 metų amžiaus **

  B grupė: 15 - 16 metų amžiaus **

  C grupė: 17 - 18 metų amžiaus

 

 • Violončelininkai:

  A grupė: iki 14 metų amžiaus **

  B grupė: 15 - 16 metų amžiaus **

  C grupė: 17 - 18 metų amžiaus

 

Profesinio ugdymo kategorija – muzikos mokyklų, meno mokyklų, konservatorijų, aukštųjų muzikos mokyklų auklėtiniai skirstomi į dvi amžiaus grupes:

 • Smuikininkai:

  A grupė: iki 14 metų amžiaus **

  B grupė: 15 - 16 metų amžiaus **

  C grupė: 17 - 18 metų amžiaus

  D grupė: 19 - 23 metų amžiaus

   

 • Violončelininkai:

  A grupė: iki 14 metų amžiaus **

  B grupė: 15 - 16 metų amžiaus **

  C grupė: 17 - 18 metų amžiaus

  D grupė: 19 - 23 metų amžiaus

   

 • Altininkai:

  A grupė: 14 - 16 metų amžiaus **

  B grupė: 17 - 18 metų amžiaus

  C grupė: 19 - 23 metų amžiaus

   

*Konkurso dalyviai skirstomi į amžiaus kategorijas pagal forumo pradžios datą.

**Dėmesio! Jeigu konkurso smuikininkų ir violončelininkų A grupių dalyviai jaunesni negu 16 metų amžiaus ir jie nori pretenduoti į pagrindinį konkurso prizą, prie dalyvio paraiškos būtina pridėti pedagogo rekomendaciją ir laisvos formos patvirtinimą, kad dalyvis gali groti pilnu instrumentu (be rekomendacijos ir be patvirtinimo dalyvis pretenduoja tik į kitus konkurso prizus).

 

1.3. Konkursą sudaro I turas ir finalas. Į finalą bus atrenkami ne daugiau kaip penki dalyviai iš kiekvienos kategorijos.

1.4. Visi kūriniai atliekami atmintinai, išskyrus kamerinės muzikos kūrinius (sonatas smuikui ir fortepijonui, altui ir fortepijonui arba violončelei ir fortepijonui galima atlikti iš natų).

 

1.5. Konkurso programa:

I TURAS

Saviraiškos ugdymo kategorija:

 • Smuikininkai: 8-10 min. 2 skirtingo charakterio kūriniai.*

 • Violončelininkai: 8-10 min. 2 skirtingo charakterio kūriniai.*

 

Profesinio ugdymo kategorija:

 • Smuikininkų A, B, C grupės - iki 10 min. 2 skirtingo charakterio kūriniai.*

 • Violončelininkų A, B, C grupės - iki 10 min. 2 skirtingo charakterio kūriniai.*

 • Smuikininkų D grupė - 10-15 min. 2 skirtingo charakterio kūriniai.*

 • Violončelininkų D grupė - 10-15 min. 2 skirtingo charakterio kūriniai.*

 • Altininkai A, B grupė - iki 10 min. 2 skirtingo charakterio kūriniai.*

 • Altininkai C grupė - 10-15 min. 2 skirtingo charakterio kūriniai.*

 

FINALAS

Saviraiškos ugdymo kategorija:

 • Smuikininkai: 10-12 min. laisva koncertinė programa.*

 • Violončelininkai: 10-12 min. laisva koncertinė programa.*

 

Profesinio ugdymo kategorija:

 • Smuikininkai:

  A, B grupės - 10-15 min. laisva koncertinė programa.*

  C grupė - 15-20 min. laisva koncertinė programa.*

  D grupė - 20-25 min. laisva koncertinė programa.*

   

 • Violončelininkai:

  A, B grupės - 10-15 min. laisva koncertinė programa.*

  C grupė - 15-20 min. laisva koncertinė programa.*

  D grupė - 20-25 min. laisva koncertinė programa.*

   

 • Altininkai:

  A grupė - 10-15 min. laisva koncertinė programa.*

  B grupė -15-20 min. laisva koncertinė programa.*

  C grupė - 20-25 min. laisva koncertinė programa.*

   

*Kiekvienas konkurso dalyvis (bet kurios kategorijos) privalo įtraukti bent vieną lietuvių kompozitoriaus kūrinį į I-ojo turo arba į finalo programą.

Laisvai koncertinei programai pageidautina rinktis skirtingų stilių bei epochų kūrinius, kurie visapusiškai atskleistų konkurso dalyvio muzikinius bei techninius gebėjimus. Programos sudarymas bus vienas iš kriterijų vertinant konkurso dalyvio pasirodymą. Gali būti atliekamos ir stambių formų atskiros dalys.

Saviraiškos ugdymo kategorijos A grupės dalyviai finalo programoje gali kartoti pirmojo turo kūrinius.

Saviraiškos ugdymo kategorijos B, C grupių bei profesinio ugdymo kategorijos A, B, C, D grupių dalyvių I turo ir finalo programos kūriniai negali būti kartojami.

Koncertmeisteriu konkurso metu dalyviai rūpinasi patys. II Nacionalinio forumo “Ars Lituanica“ organizatorius gali suteikti koncertmeisterio paslaugas už papildomą mokestį.

 

1.6. Visos konkurso perklausos yra viešos.

1.7. Dalyvių eilės tvarką nustato organizatoriai atskirai kiekvienai kategorijai.

1.8. Konkurso nugalėtojai įsipareigoja neatlyginamai dalyvauti baigiamajame koncerte 2016metų gruodžio 4 dieną.

1.9. Konkurso perklausos, baigiamieji bei organizuojami koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitais būdais, įrašomi į garso, vaizdo ar kino juostas, plokšteles, kompaktines kasetes, kompaktines plokšteles, kitas informacijos laikmenas be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.

 

2. VERTINIMAS

2.1. Dalyvių pasirodymą vertina konkurso žiuri.

2.2. Žiuri sudėtis paskelbiama prieš konkurso pradžią.

2.3. Žiuri sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

 

3. KONKURSO PRIZAI

Saviraiškos ugdymo kategorija

 

 • Smuikininkų A,B,C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: aukštos kokybės vokiečių meistro darbo smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 4000 €);

 • Violončelininkų A,B,C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: aukštos kokybės rumunų meistro darbo violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 5000 €).

 

Profesinio ugdymo kategorija

 • Smuikininkų A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 8000 €);

 • Violončelininkų A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 12 000 €);

 • Smuikininkų D grupės PAGRINDINIS PRIZAS: Wolfram Ries smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 12 000 €);

 • Violončelininkų D grupės PAGRINDINIS PRIZAS: Wolfram Ries violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 22 000 €);

 • Altininkai A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko altas vieneriems metams (alto vertė: 9000 €).

 

Specialūs prizai:

 • Lietuvos nacionalinės filharmonijos prizas - koncertas 2017 sezono laikotarpiu;

 • „Pirastro“ prizas - stygų komplektai „VIOLIN EVAH PIRAZZI GOLD“ smuikininkams ir altininkams, „VIOLIN EVAH PIRAZZI“ smuikininkams bei „CELLO EVAH PIRAZZI GOLD“ violončelininkams;

 • VšĮ „Ars Lituanica“ prizas - koncertai 2016-2017 metais;

 • „Konzert- & Kulturfreunde TangoBrücke“ prizas - rečitalis Einbeck (Vokietija) mieste 2017 metais;

 • „Biržų muzikos festivalio“ prizas - koncertas „Biržų muzikos festivalio“ 2017 m. sezono laikotarpiu; 

 • „Rokiškio klasikinės muzikos festivalio“ prizas – koncertas Rokiškio festivalyje 2017 m. sezono laikotarpiu;

 • Profesionali fotosesija;

 • Muzikos informacijos ir leidybos centro prizai.

Galimi ir kiti specialūs prizai.

 

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Kelionės, nakvynės bei maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

4.2. Dalyvio mokestis*:

Saviraiškos ugdymo kategorija

Pateikiant paraišką iki 2016 m. birželio 1 d. - 50 €

Pateikiant paraišką iki 2016m. spalio 31 d. - 75 €

 

Profesinio ugdymo kategorija

Smuikininkų ir violončelininkų A, B, C grupės bei altininkų A, B grupės:

Pateikiant paraišką iki 2016 m. birželio 1 d. - 65 €

Pateikiant paraišką iki 2016 m. spalio 31 d. - 90 €

 

Smuikininkų ir violončelininkų D grupė bei altininkų C grupė:

Pateikiant paraišką iki 2016 m. birželio 1 d. - 80 €

Pateikiant paraišką iki 2016 m. spalio 31 d. - 105 €

 

Dalyvio mokestis turi būti pervestas į žemiau nurodytą sąskaitą:

Įmonės pavadinimas: VšĮ „Ars Lituanica“

Įmonės kodas: 303224736

Banko pavadinimas: Swedbank

Sąskaitos Nr.: LT767300010138285477

Darant pavedimą būtina nurodyti dalyvio vardą ir pavardę.

*Dalyvio mokestis negrąžinamas

Esant sudėtingai finansinei situacijai, pateikiant raštišką motyvaciją, mokytojo rekomendaciją bei tėvų ar globėjų pajamų oficialius dokumentus, dalyviui gali būti suteikta stipendija - atleidimas nuo dalyvio mokesčio. Paraišką su galimybe gauti stipendiją prašome atsiųsti ne vėliau kaip 2016 m. birželio 1 d. elektroniniu paštu: arslituanica@gmail.com

Stipendijų skaičius ribotas.

 

4.3. Konkurso dalyvio paraiška priimama užpildžius paraiškos formą (paraiškos formą galima atsisiųsti iš internetinio puslapio www.arslituanica.lt) ir nusiuntus ją su visais privalomais dokumentais el. paštu arslituanica@gmail.com vėliausiai iki 2016 metų spalio 31 dienos.

 

Privalomi dokumentai:

a) paso kopija (pagrindinis puslapis su nuotrauka);

b) užpildyta dalyvio anketa, kurią galima rasti www.arslituanica.lt tinklapyje;

c) kokybiška nuotrauka;

d) kūrybinio gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae);

e) dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

 

4.4. Dalyvių skaičius gali būti ribojamas. Tokiu atveju į dalyvių sąrašą pateks tie kandidatai, kurie visus reikiamus dokumentus pristatys anksčiau (kandidatams, kurių paraiškos nebus priimtos, dalyvio mokestis bus grąžintas, atskaičiavus pervedimo išlaidas).

4.5. Pranešimą apie patvirtintą registraciją dalyviai gaus per tris dienas po paraiškos pateikimo.

Konkurso organizatorius VšĮ „Ars Lituanica“

Informacija internete: www.arslituanica.lt

Kontaktai: arslituanica@gmail.com *

*Turėdami klausimų rašykite šiuo el. paštu.

Visą informaciją apie II Nacionalinį forumą „Ars Lituanica“ bei konkurso naujienas sekite internetiniame puslapyje www.arslituanica.lt bei Facebook paskyroje https://m.facebook.com/ars.lituanica/

Anchor 4

Konkurso prizai

Saviraiškos ugdymo kategorija

 • Smuikininkų A,B,C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: aukštos kokybės vokiečių meistro darbo smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 4000 €).

 • Violončelininkų A,B,C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: aukštos kokybės rumunų meistro darbo violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 5000 €).

 

Profesinio ugdymo kategorija

 • Smuikininkų A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 8000 €).

 • Violončelininkų A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 12 000 €).

 • Smuikininkų D grupės PAGRINDINIS PRIZAS: Wolfram Ries smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 12 000 €).

 • Violončelininkų D grupės PAGRINDINIS PRIZAS: Wolfram Ries violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 22 000 €).

 • Altininkai A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko altas vieneriems metams (alto vertė: 9000 €).

Naujas papildomas pagrindinis prizas smuikininkams:

 

 • Nuo "Gerardas Rukas Ltd. Fine String Instruments" - vieneriems metams meistro darbo smuikas " J.E.Zust, Zurich, 1930" (smuiko vertė: 8000 €).

 

Specialūs prizai:

 • Lietuvos nacionalinės filharmonijos prizas - koncertas 2017 sezono laikotarpiu;

 • „Pirastro“ prizas - stygų komplektai „VIOLIN EVAH PIRAZZI GOLD“ smuikininkams ir altininkams, „VIOLIN EVAH PIRAZZI“ smuikininkams bei „CELLO EVAH PIRAZZI GOLD“ violončelininkams;

 • VšĮ „Ars Lituanica“ prizas - koncertai 2016-2017 metais;

 • "CaseBag" prizas;

 • "MAMA Studios" prizas: įrašai MAMA studijoje;

 • „Konzert- & Kulturfreunde TangoBrücke“ prizas - rečitalis Einbeck (Vokietija) mieste 2017 metais;

 • „Biržų muzikos festivalio“ prizas - koncertas „Biržų muzikos festivalio“ 2017 m. sezono laikotarpiu;

 • „Rokiškio klasikinės muzikos festivalio“ prizas – koncertas Rokiškio festivalyje 2017 m. sezono laikotarpiu;

 • Profesionali fotosesija;

 • Muzikos informacijos ir leidybos centro prizai.

Galimi ir kiti specialūs prizai.

Anchor 5

Laureatai

II Nacionalinio Forumo "Ars Lituanica" konkurso rezultatai

 

Saviraiškos kategorijos pagrindinių prizų laimėtojai

 

Smuikininkų A,B,C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: aukštos kokybės vokiečių meistro darbo smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 4000 €):

Akvilė Julija GERIKAITĖ (Balio Dvariono dešimtemetė muzikos mokykla, mok. Loreta Pugačiukienė)

 

Violončelininkų A,B,C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: aukštos kokybės rumunų meistro darbo violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 5000 €):

Kernius Jurgis TRAKYMAS (Balio Dvariono dešimtemetė muzikos mokykla, mok. Tatjana Kuc)

 

 

 

Profesinės kategorijos pagrindinių prizų laimėtojai

 

Smuikininkų A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 8000 €), "Gerardas Rukas Ltd. Fine String Instruments" - vieneriems metams meistro darbo smuikas " J.E.Zust, Zurich, 1930" (smuiko vertė: 8000 €):

Paulina JANKVOSKYTĖ (M. K. Čiurlionio menų mokykla, prof. Ingrida Armonaitė-Gailinienė)

Benas GOCENTAS (M. K. Čiurlionio menų mokykla, prof. Gintvilė Vitėnaitė)

 

Smuikininkų D grupės PAGRINDINIS PRIZAS: Wolfram Ries smuikas vieneriems metams (smuiko vertė: 12 000 €):

Konrad LEVICKI (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, prof. Ingrida Armonaitė-Gailinienė)

 

Altininkai A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko altas vieneriems metams (alto vertė: 9000 €):

Kristina ANUSEVIČIŪTĖ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, prof. Petras Radzevičius)

 

Violončelininkų A, B, C grupių PAGRINDINIS PRIZAS: Valdo Stravinsko violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 12 000 €):

Peyton Paul MAGALHAES (M. K. Čiurlionio menų mokykla, mok. Ramutė Kalnėnaitė)

 

Violončelininkų D grupės PAGRINDINIS PRIZAS: Wolfram Ries violončelė vieneriems metams (violončelės vertė: 22 000 €):

Karolis VAIČIULIS (Klaipėdos universitetas Menų akademija, mok. Mindaugas Bačkus)

 

 

 

Specialūs prizai

 

Lietuvos nacionalinės filharmonijos prizas - koncertas 2017 sezono laikotarpiu:

Visi pagrindinių prizų laimėtojai (laureatų koncertas)

 

„Pirastro“ prizas - stygų komplektai:

„VOLIN EVAH PIRAZZI GOLD“ ir „VIOLIN EVAH PIRAZZI“ smuikininkams ir altininkams:

Liepa Jurgutavičiūtė, Akvilė Aksinavičiūtė, Monika Dargytė, Akvilė Julija Gerikaitė, Benas Gocentas, Paulina Jankovskytė, Teodora Morta Ajauskaitė, Monika Čepytė, Konrad Levicki.

„VIOLIN EVAH PIRAZZI“ altininkams:

Kristina Anusevičiūtė, Endrėja Estkovskytė

„PERPETUAL“ violončelininkams:

Augustinas Mirzojanc, Kernius Jurgis Trakymas, Simas Jankauskas, Ignas Bazaras, Peyton Hall Magalhaes, Gintarė Kaminskaitė, Karolis Vaičiulis.

 

VšĮ „Ars Lituanica“ prizas - koncertai 2016-2017 metais:

Liepa Jurgutavičiūtė, Konrad Levicki, Kristina Anusevičiūtė

 

"CaseBag" prizas:

Ignas Bazaras

 

"MAMA Studios" prizas: įrašai MAMA studijoje;

Liepa Jurgutavičiūtė, Konrad Levicki, Kristina Anusevičiūtė, Peyton Hall Magalhaes, Karolis Vaičiulis, Benas Gocentas, Paulina Jankovksytė

 

„Konzert- & Kulturfreunde TangoBrücke“ prizas - rečitalis Einbeck (Vokietija) mieste 2017 metais:

Kristina Anusevičiūtė

 

„Biržų muzikos festivalio“ prizas - koncertas „Biržų muzikos festivalio“ 2017 m. sezono laikotarpiu:

Konrad Levicki, Kristina Anusevičiūtė

 

„Rokiškio klasikinės muzikos festivalio“ prizas – koncertas Rokiškio festivalyje 2017 m. sezono laikotarpiu:

Konrad Levicki, Kristina Anusevičiūtė

 

Muzikos informacijos ir leidybos centro prizai:

Liepa Jurgutavičiūtė, Teodora Morta Aujauskaitė, Monika Čepytė, Konrad Levicki, Kristina Anusevičiūtė

Mokytoja: Kristinai Kupšienei

Akompaniatorės: Ugnė Antanavičiūtė, Emilija Budžemaitė, Jūratė Kaminskienė, Lauryna Lankutytė

 

 

 

 

 

 

I Nacionalinio Forumo "Ars Lituanica" rezultatai

 

Smuikininkų A grupės pagrindnio prizo laimėtoja Milda Kraujutaitytė!
Prizas - Valdo Stravinsko smuikas vieneriems metams.

Violončeilininikų B grupės pagrindnio prizo laimėtojas Augustas Gocentas!
Prizas - Valdo Stravinsko violončelė vieneriems metams

Smuikininkų B grupės pagrindinio prizo laimėtoja Justina Maria Doerup!
Prizas - Wolfram Ries smuikas vieneriems metams.

Violončelininkų B grupė pagrindinio prizo laimėtojas Deividas Dumčius!
Prizas - Wolfram Ries violončelė vieneriems metams.

Visiems pagrindinių prizų laimėtojams skiriami šie specialūs apdovanojimai:

 • Lietuvos Nacionalinės filharmonijos prizas - koncertas Lietuvos Nacionalinės filharmonijos 2015-2016 m. sezono laikotarpiu.

 • VšĮ „Ars Lituanica“ prizas - koncertai 2014-2016 metais.

 • Fotografo Egidijaus Kindurio prizas - profesionali fotosesija studijoje.

 • Forumo rėmėjo „Biržų Muzikos Festivalio“ prizas - koncertas „Biržų Muzikos Festivalio“ 2015 m. sezono laikotarpiu.

 • Kompozitoriaus A. Malcio prizas - kompaktinės plokštelės.

Specialiųjų prizų laimėtojai

„Ars Lituanica“ skiria apdovanojimą jauniausiam konkurso dalyviui violončelininkui Liudvikui Silickui - pasirodymus „Ars Lituanica“ organizuojamuose koncertuose 2014 - 2016 metais.

Specialus „Ars Lituanica“ prizas smuikininkei Julijai Ivanovaitei - pasirodymai „Ars Lituanica“ organizuojamuose koncertuose 2014 - 2016 metais.

Specialus Muzikos informacijos ir leidybos centro prizas smuikininkei Justinai Maria Doerup už geriausiai atliktą lietuvišką kūrinį smuikui O. Balakausko „Kaip volungės riksme“.

Specialus Muzikos informacijos ir leidybos centro prizas violončelininkui Deividui Dumčiui už geriausiai atliktą lietuvišką kūrinį violončelei G. Gelgoto „To the skies“.

Specialus Šv. Kristoforo kamerinio orkestro prizas smuikininkei Justina Maria Doerup - pasirodymas solo su orkestru 2015-ųjų metų sezono laikotarpiu.

Specialus D. Katkaus prizas smuikininkei Justina Maria Doerup - O. Balakausko muzikos kompaktinė plokštelė .

Padėka ir specialus prizas už išskirtinai puikų pasirodymą konkurse skiriama pianistei Ugnei Antanavičiūtei.

Ars Lituanica_bw.jpg
bottom of page