top of page

Langas į Lietuvą / Window to Lithuania

WINDOW TO LITHUANIA

Selected Lithuanian chamber music works for violin, cello and piano

Violinist Dalia Dėdinskaitė (Lithuania/Austria), cellist Gleb Pyšniak (Lithuania/Austria) and pianist Gintaras Januševičius (Lithuania/Germany), some of the most prominent Lithuanian performers residing and creating abroad, teamed up for a joint initiative: to discover the most beautiful works of Lithuanian classical composers and to combine them in one album. “Window to Lithuania” is a collection of jewels of Lithuanian classical music, that covers over a hundred years of inspiration, creative energy and musical blessing. The artists seek to share these treasures with listeners all over the world, thus commemorating the 25th anniversary of Restoration of Independence of the Republic of Lithuania.

For more information and booking inquiries please contact: info@arslituanica.lt

LANGAS Į LIETUVĄ

Rinktiniai Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos kūriniai smuikui, violončelei ir fortepijonui

Gyvenantys ir kuriantys užsienyje, vieni ryškiausių Lietuvos atlikėjų smuikininkė Dalia Dėdinskaitė (Lietuva/Austrija), violončelininkas Gleb Pyšniak (Lietuva/Austrija) ir pianistas Gintaras Januševičius (Lietuva/Vokietija) susibūrė bendrai iniciatyvai – atrasti gražiausius klasikinės lietuviškos muzikos kūrinius ir apjungti juos viename albume. Kompaktinė plokštelė „Langas į Lietuvą“ – tai Lietuvos muzikos istorijos brangenybių kolekcija, kuri aprėpia daugiau nei šimtą metų įkvėpimo, kūrybinės energijos bei muzikinio palaiminimo. Muzikų tikslas – pasidalinti šiuo lobiu su klausytojais visame pasaulyje ir taip paminėti 25-asias Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo metines.

Dėl bendradarbiavimo ir užsakymo prašome kreiptis: info@arslituanica.lt

Ars Lituanica_bw.jpg
bottom of page