top of page
Demokratinis repertuaras.png

PERKLAUSOS DATA IR VIETA

Perklausa vyks Vilniaus rotušėje didžiojoje salėje 2018 m. lapkričio 12 d. 

 

1. PERKLAUSOS SĄLYGOS

1.1. Perklausoje kviečiami dalyvauti visų muzikos žanrų atlikėjai.

 

1.2. Amžiaus limitas - neribotas.

1.3. Perklausą sudaro vienas turas. Į ciklą "Demokratinis repertuaras" bus atrinkti ne daugiau kaip 3 koncertai. Ciklo koncertai planuojami Vilniaus rotušėje 2018 m gruodžio 1-31 d. laikotarpyje.

1.4. Perklausos programa:

Koncertinės programos ištrauka apie 10 min. Perklausos metu reikia pateikti galutinę koncertinę programą, kuri tiktų šventiniam kalėdiniam laikotarpiui.

1.5. Perklausoje privalo dalyvauti visi atlikėjai, kurie teikia paraišką ir planuoja dalyvauti projekte.

1.6. Perklausa yra vieša.

1.7. Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato organizatoriai.

1.8. Atrinkti dalyviai įsipareigoja dalyvauti projekto koncertuose.

1.9. Baigiamieji bei organizuojami koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitais būdais, įrašomi į garso, vaizdo ar kino juostas, kompaktines plokšteles, kitas informacijos laikmenas be papildomo mokesčio perklausos dalyviams.

 

2. VERTINIMAS

2.1. Dalyvių pasirodymą ir pasiūlytą koncertinę programą vertina konkurso žiuri.

2.2. Žiuri narių pavardės bus paskelbtos perklausos metu.

2.3. Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

 

3. ATLIKĖJO ATLYGIS

Už kiekvieną koncertą numatytas 300 EUR Brutto atlygis (atlygis skaičiuojamas už vieną koncertą visiems koncerto atlikėjams).

 

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Kelionės, nakvynės bei maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

4.2. Dalyvio mokestis * 20 eurų (mokestis už vieną paraišką).

 

Dalyvio mokestis turi būti pervestas į žemiau nurodytą sąskaitą:

Įmonės pavadinimas: VšĮ „Ars Lituanica“

Įmonės kodas: 303224736

Banko pavadinimas: Swedbank

Sąskaitos Nr.: LT767300010138285477

Darant pavedimą būtina nurodyti dalyvio(-ių) vardą ir pavardę.

*Dalyvio mokestis negrąžinamas

 

 

4.3. Perklausos dalyvio paraišką bei kitus privalomus dokumentus siųsti el.paštu arslituanica@gmail.com iki 2018 metų lapkričio 5 dienos.

 

Privalomi dokumentai:

b) užpildyta dalyvio anketa;

c) kokybiška atlikėjo ar ansamblio bendra nuotrauka;

d) kūrybinio gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae);

e) dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

 

4.4. Dalyvių skaičius gali būti ribojamas. Tokiu atveju į dalyvių sąrašą bus įtraukti tie kandidatai, kurie reikiamus dokumentus pristatys anksčiau (kandidatams, kurių paraiškos nebus priimtos, dalyvio mokestis bus grąžintas, atskaičiavus pervedimo išlaidas).

4.5. Pranešimą apie patvirtintą registraciją dalyviai gaus lapkričio 7 d.

Projekto organizatorius VšĮ „Ars Lituanica“

Informacija internete: www.arslituanica.lt

Kontaktai pasiteiravimui: arslituanica@gmail.com

Paraiškos forma
Ars Lituanica_bw.jpg
bottom of page